Toate colecțiile
Rapoarte și informații în timp real
Ce informații găsesc în tabelul Meniului Preluări?
Ce informații găsesc în tabelul Meniului Preluări?

Meniul Preluări - Tabel și coloane

Robert avatar
Scris de Robert
Actualizat cu mai mult de o săptămână în urmă

Tabelul din meniul Preluări afișează următoarele date:

AWB (Air Way Bill) - document de transport unic, generat de curier, ce insoțește comanda de preluare și este necesar pentru identificarea și urmărirea comenzii în rețeaua curierilor. 

Nume Curier - afișează curierul căruia i-a fost alocată comanda de preluare.

Dată Creare - afișează data și ora la care documentul de transport a fost generat.

Dată Expediere - afișeaza data la care comanda trebuie să fie preluată de către curier.
Ex: poți genera un document de transport astăzi, dar să soliciți curieriului să preia comanda mâine.

Expeditor - afișează numele companiei sau numele expeditorului, de la care trebuie ridicată comanda de preluare.

Județ și Localitate - reprezintă numele județului și localitații expeditorului.

Status Comandă - afișează ultimul stadiu alocat de curieri comenzii, în timp real.

OTD (Livrare la timp) - afișează dacă livrarea a fost efectuată la timp (a doua zi de la preluare) sau nu, de către curier.

OTP (Preluare la Timp) - afișează dacă preluarea a fost efectuată la timp de către curierul căuria i s-a alocat comanda respectivă.

Ultimul Update - afișează data și ora la care a fost alocat ultimul status comenzii.

Ați primit răspuns la întrebare?